I. Rezervavimo procesas Online
Rezervavimas pasinaudojant rezervavimo sistema atliekamas taip:
1. Klientui suteikiama galimybė rinktis siūlomus Paketus bei standartines nakvynes, kurios yra pateiktos rezervavimo lentelėje.

2. Susipažinęs su Paketo sudėtimi ir kaina Klientas gali pasirinkti terminą pasirinktam kambariui bei papildomas sąlygas arba paketą.

3. Išsirinkęs pasiūlymą Klientas pereina į kitą žingsnį – formuliarą, kuriame nurodo savo asmens duomenis bei savo pastabas dėl rezervavimo.

4. Užpildęs duomenis, Klientas gali atlikti avanso apmokėjimą vienu iš šių būdų:
                      *kredito kortele (Visa, Mastercard );
                      *elektroniniu banko pervedimu (EVP International);

II. Apmokėjimas ir užsakymo atšaukimas

1. Klientas sumoka avansą (lygų 30 % užsakymo vertės) vienu iš sistemoje naudojamų būdų, o likusią dalį sumoka atvykęs į viešbutį.

2. Klientas nemoka jokių išlaidų, susijusių su rezervavimo sandorio vykdymu.

3. Atšaukus užsakymą ne vėliau kaip prieš 48 val iki atvykimo datos, avansas grąžinamas atskaičius nuo sumos 6%.

4. Atšaukus užsakymą likus mažiau kaip 48 val. iki atvykimo datos, avansas negražinamas.

III. Baigiamosios nuostatos
1. Klientas privalo teisingai nurodyti duomenis rezervavimo formuliare. Viešbutis neatsako už neteisingai pasirinktą atvykimo arba išvykimo terminą nei už klaidingus Kliento nurodytus kitus duomenis.

2. Už teisingą imamų rezervavimo pinigų aptarnavimą atsako elektroninė apmokėjimo sistema EVP International.

3. Viešbutis arba rezervavimą internetu aptarnaujanti firma neatsako už sistemos nepasiekiamumą ne dėl jų kaltės ir už kitus nuo jų nepriklausančius nesklandumus.


IV. Asmens duomenys
Rezervuodamas paketą viešbutyje, rezervuojantysis sutinka, kad jo asmens duomenys patektų į serviso duomenų bazę. Šie duomenys bus naudojami rezervavimo procedūrai įvykdyti iki galo. Asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis 1996-06-11 LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau - ADTAĮ) Nr. I-1374. Duomenų subjekto teisės įgyvendinamos ADTAĮ 23-27 straipsniuose nustatyta tvarka. Duomenų subjektui yra suteikta galimybė bet kada atsisakyti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi rinkodaros tikslais, gavus naujienlaiškį paspaudus atsisakymo nuorodą.

V. Nuostatų patvirtinimas
Pažymėjęs „susipažinau su nuostatais“ Klientas pareiškia, kad suprato nuostatose pateiktas sąlygas ir su jomis sutinka. Nepatvirtinus nuostatų, rezervavimas neveikia.